hibaby

Johtoryhmien kehittäminen

Miten hyvin johtoryhmänne toimii yhdessä ?

Deloitten Human Capital Trends 2018 nosti esiin johtoryhmien tiiminä toimimisen tarpeen tärkeimpänä kansainvälisenä trendinä organisaatioiden ”human capital” trendien joukossa. Organisaatioiden menestys vaatii muuttuvassa toimintaympäristössä saumatonta yhteistyötä eri funktioiden ja organisaation osien sekä sidosryhmien välillä. Siksi myös ylimmän johdon täytyy toimia yhtenäisesti ja siilot ylittävää yhteistyötä tukien. Eri näkökulmia yhdessä tarkastellen löytyvät prioriteetit ja oikeat kysymykset.

Esimerkkejä johtoryhmien tyypillisistä haasteista:

  • Johtoryhmän yhtenäisyyden saavuttaminen tukemaan strategian ja kulttuurin muutoksen toteuttamista
  • Johtoryhmän yhdessä toimimisen tarkoituksen, tavoitteiden ja pelisääntöjen määrittely
  • Johtoryhmän sisäisen dynamiikan ja vuorovaikutuksen kehittäminen – johtoryhmän toiminta tiiminä
  • Tasapainon löytäminen omien funktioiden johtamisen ja koko organisaation johtamisen välillä
  • Persoonallisuuserojen ja niiden vaikutuksen tunnistaminen ja ymmärtäminen  sekä kaikkien vahvuuksien hyödyntäminen
  • Johtoryhmän toiminta ulospäin; sidosryhmien sekä verkostojen ja ekosysteemien johtaminen

Millainen esimerkki teidän johtoryhmänne on muulle organisaatiolle? Kuinka hyvin johtoryhmäläisten toiminta näyttää omalla yhteistyöllään ja johtamisviestinnällään suuntaa kulttuurin uudistumiseen ?

Johtoryhmien kehittäminen, esimerkki 1: Johtoryhmä tiiminä -valmennus

Mind Avenue on käyttänyt monissa johtoryhmien kehittämishankkeissa nykytilan kartoituksen apuna Team DIagnostic™ kyselyä. Hyvin menestyvät johtoryhmät toimivat tiiminä ja Team Diagnostic tuo näkyville johtoryhmän toimintatavat, vahvuudet  ja mahdolliset huipputiiminä toimimisen esteet. Johtoryhmäasiakkaat ovat antaneet positiivista palautetta kyselykartoituksesta ja todenneet sen tuovan tehokkaalla tavalla esiin keskeisimmät kipukohdat ja kehittämistarpeet.

Varsinainen kehittäminen on voinut alkaa heti kyselyn tulosten käsittelyn jälkeen. Ja itse asiassa jo kyselyyn vastaaminen on osa kehittämisprosessia. Hyvin valitut kysymykset mahdollistavat sen.  Tiimicoaching-valmennustapaamiset koko johtoryhmän kanssa coachin fasilitoimina (esim. 4-6 viikon välein) ovat sisällöltään kunkin asiakasjohtoryhmän tarpeisiin räätälöityjä ja tarvittavien muutosten käytäntöön viemistä tukevia. Lue lisää johtoryhmien kehittämistarpeista esim. LinkedIn artikkelista: https://www.linkedin.com/pulse/kysymys-joka-jokaisen-johtoryhmän-pitäisi-tehdä-pirkko-aminoff/

Johtoryhmän kehittäminen, esimerkki 2: Erilaisuus voimavaraksi johtoryhmässä

Johtoryhmäläisten persoonallisuuserojen ymmärtämisessä voidaan apuna käyttää esimerkiksi Workplace Big Five profiileja. Tämä persoonallisuustyökalu perustuu laajasti tutkittuun ja akateemisesti käytettyyn Big Five -persoonallisuusmalliin.

Persoonallisuusprofiileja hyödyntävän workshopin tarkoituksena on auttaa johtoryhmän jäsenten erilaisuuden merkitystä sisäisen dynamiikan ymmärtämisessä ja siten auttaa parantamaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä kaikkien vahvuuksien saamista käyttöön.

Johtoryhmän kehittämispäivät ja strategiakokoukset

Mind Avenue tarjoaa fasilitointia ja/ tai valmennusta johtoryhmän kokouksiin – olipa kyse puolen päivän yhteisestä ajasta tai toimiston ulkopuolella toteutettavasta pidemmästä tilaisuudesta.

Ajanvaraus

Varaa 15 tai 30 min puhelinpalaveri (Pirkko Aminoff) – keskustellaan lähemmin tilanteestanne ja coaching- / valmennustarpeistanne.

Palaveriajan varaus

tai lähetä sähköpostia, niin otan yhteyttä pirkko.aminoff@mindavenue.fi


"To transform a company, people must align themselves and work together toward one goal, but this will not happen without a culture of trust."