hibaby

Muiden kertomaa

“Toimin johtajana isossa kansainvälisessä terveysteknologian yrityksessä, jonka Pohjoismaisessa johtoryhmässä myös vaikutan. Pirkon kanssa käymäni coaching-prosessi osui aikaan, jolloin muutoksia ja haasteita riitti tavanomaistakin enemmän ja työ oli hyvin hektistä. Coaching auttoi priorisoimaan ja näkemään asiat laajemmasta ja strategisemmasta perspektiivistä. Kävimme läpi edessä olleita haastavia vuorovaikutustilanteita etukäteen ja pystyin viemään asioita käytäntöön ja sain onnsitumiskokemuksia kun huomasin kehittyneeni. Coaching-prosessin jälkeen tunnen olevani johtajana motivoituneempi, sillä Pirkon coaching ohjasi minua keskittymään oikeisiin asioihin ja prosesseihin, joka heijastui myös työntekijöihin positiivisesti.”
Johtaja, globaali terveysteknologian yritys

“Pirkko on jo useamman vuoden ajan työskennellyt kanssamme johdon valmennuksessa. Jokainen tapaaminen hänen kanssaan saa meidät näkemään uusia perspektiivejä yhtiömme ajankohtaisiin asioihin. Pirkossa yhdistyy kokemuksen tuoma laajan kuvan näkeminen, kyky kuunnella ja esittää oikeita kysymyksiä sekä hyvin ratkaisukeskeinen ote, minkä koen ainutlaatuiseksi.”
Sijoitusjohtaja, Kiinteistösijoitusala

”I met Pirkko in connection of our management’s 360 feedback coaching sessions. Based on the feedback I wanted to focus on developing specific leadership skills. I had recently taken a new Head of Division role in the leadership team of a 500 mill. Euro company. After the 360 coaching feedback session with Pirkko I decided to continue with her and we agreed on a 8 month coaching process. As a coach Pirkko was a good listener and able to structure the discussion in accordance with relevant leadership frameworks which helped me to get a good overall picture and develop understanding on the specific topics”
Head of Division

”Pirkon kanssa käymissäni keskusteluissa oli helppoa ja luontevaa ottaa etäisyyttä arjen kiireisiin ja jäsentää omia ajatuksia.
Coaching on hyvä väline työstää johtamiseen liittyviä monia ulottuvuuksia avoimessa ja rakentavassa hengessä. Sijoitetun ajan tuotto tapauksessani oli varsin positiivinen.”  / Head of Managed Services, IT Services company

”I would like to thank you for the great support and coaching you have given me when I have planned my next career steps. You are such a great coach and and I have appreciated our coaching sessions very much.”

Female leader, international listed company

”I have found coaching with Pirkko to be of great value and benefit first in my transition from specialist to leader and thereinafter in my development as a leader. By challenging my thinking and pushing me to greater self-awareness Pirkko has helped me to strengthen my effectiveness as a leader. With her valuable insights and practical approach I have also been able to improve my focus on goals and objectives both from a professional and leadership point of view. And not the least the coaching sessions gave me a great energy boost that helped me tremendously in dealing with different challenges with a positive mindset.”
Managing Director, Wealth Management


"There is a big difference between doing what you think you are supposed to do and doing things because of who you are and what you firmly believe."