hibaby

Organisaatiokulttuuri & johtaminen

Organisaatioilla on aina oma kulttuuri – mitkä asiat kuvaavat teidän kulttuurianne?

Jokaisella organisaatiolla on oma johtamis- ja organisaatiokulttuurinsa, olipa sen kehittämiseen kiinnitetty huomiota tai ei. Organisaatiokulttuuri koostuu asenteista, uskomuksista ja käyttäytymisistä, jotka organisaation taustasta ja historiasta riippuen toisinaan voivat olla peräisin kaukaakin menneiltä ajoilta. Uusille jäsenille kulttuuri välittyy tapoina toimia hyväksyttävällä tavalla ja ”meidän mallina” havaita, ajatella, tuntea, reagoida, johtaa ja olla vuorovaikutuksessa.

Kulttuuri ja johtaminen tukemaan organisaation visiota ja strategian toteutumista

Organisaatiokulttuurin ja johtamisen tulisi tukea organisaation tarkoitusta, sen visiota ja strategiaa. Kun esimerkiksi strategiassa ketterä toimintatapa, innovatiivisuus ja asiakaslähtöisyys ovat keskiössä, on olennaista, että johtamisella ja henkilöstön kehittämisellä sekä henkilövalinnoilla ja henkilöstön kehittämisellä tuetaan näitä toimintatapoja.

On tärkeää määritellä tavoitekulttuuri ja sitä tukeva johtaminen. Johtamisen visiossa kuvataan johtamiskäyttäytymiset, joihin tiimin vetäjien, esimiesten ja johdon halutaan sitoutuvan. Organisaation kulttuurin muuttamiseen liittyvät tavoitteet ja johtamiskäyttäytymiset kulkevat käsi kädessä; kun halutaan luoda vastuunottoon ja itseohjautuvampaan toimintaan kannustavaa kulttuuria, on oleellista luoda ei-hierarkista, valmentavaa/ palvelevaa johtamista, joka mahdollistaa sen.

Kulttuuri syö strategian aamupalaksi ?

Kuulostaa ehkä kliseeltä – mutta entä jos pysähdyt miettimään; miten tosissaan teidän organisaatiossa otetaan tämä näkökulma? Miten hyvin johtaminen ja osaamisen kehittäminen tukevat uudistumista ja oppimista tulevaa menestymistä ajatellen?

Autamme tunnistamaan erot organisaatiokulttuurin nykytilan ja halutun toimintakulttuurin välillä. Kun saadaan muodostettua käsitys siitä, mitä halutaan jättää taakse ja mitä luoda tilalle, voidaan lähteä kehittämään johtamista ja muuta osaamista. On myös tärkeää pitää mielessä sen tarkastelu, miten nykyisiä ”rakenteita” (esim. HR-prosessit, palaverikäytännöt, infokokoukset jne.) täytyy muuttaa, jotta ne ovat linjassa halutun kulttuurimuutoksen kanssa ja tukevat oppimista ja uudistumista.

Olemme toimineet esimerkiksi seuraavanlaisissa organisaation kehittämishankkeissa:

  • Organisaatiokulttuurin ja johtamisen tavoitetilan määrittäminen uutta strategiaa tukemaan
  • Kulttuurin uudistamista tukeva valmennus kaikille organisaation esimiehille
  • Organisaation muutoskyvykkyyden arviointi ja kehittäminen
  • Palautekulttuurin ja vuorovaikutuksen kehittäminen koko organisaatiossa
  • Coaching-taitojen valmennus esimiehille / kaikille organisaatiossa
  • Ryhmä-coaching ja tukemaan kehittämistä ja uudistumista
  • Johtamiskompetenssien arviointi ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen
  • 360-arvioinnit johtamiskäytäntöjen uudistamisen tukena ja kehittäminen niiden pohjalta

Ajanvaraus

Varaa 15 tai 30 min puhelinpalaveri (Pirkko Aminoff) – keskustellaan lähemmin tilanteestanne ja coaching- / valmennustarpeistanne.

Palaveriajan varaus

tai lähetä sähköpostia, niin otan yhteyttä pirkko.aminoff@mindavenue.fi


"To foster real change and development, both the leader and the organizational culture must
take a developmental stance, that is, they must send the message that they expect adults can grow:
We can all keep growing."