hibaby

Pirkko Aminoff

”Haluan auttaa asiakkaitani hyödyntämään vahvuuksiaan täysipainoisesti ja parantamaan heidän tavoitteidensa kannalta tärkeitä kehittymisalueita. Kannustaminen uuden kokeiluun on keskeistä, kun johtamisen toimintatapoja halutaan parantaa. Itsensä johtaminen on tärkeä perusta muiden johtamiselle. Ja hyvin toimivissa tiimeissä johtajuutta ottavat tilanteen mukaan kaikki, eivät vain tiimien vetäjät.

Tuloksellinen kehittäminen lähtee liikkeelle nykytilan tunnistamisesta ja halutun muutoksen kuvaamisesta. Esimerkiksi johtamista ja kulttuuria kehitettäessä on tärkeää luoda johtamisen ja tavoitekulttuurin visio sekä lähteä rohkeasti toteuttamaan uutta kohti vieviä käytäntöjä.  Tärkeintä on löytää oikeat kysymykset. Liian usein jäädään ratkaisemaan pintailmiöitä eikä päästä käsiksi niiden taustalla vaikuttaviin olennaisiin kysymyksiin ja oletuksiin.”

Mind Avenue Oy:n perustaja KTM, KK Pirkko Aminoff on ICF:n sertifioima ammattimainen coach (PCC), sertifioitu Team Coach (CTPC, Team Coaching International) ja johtamisen ja organisaatioiden kehittäjä. Ennen oman yrityksen perustamista (2010) hän toimi pitkään sekä HR johtajana että rahoitusalan liiketoiminnassa, viimeksi asiakasvastaavana johtajana varallisuudenhoidossa sekä investointipankki Mandatum & Co:n perustajaosakkaana ja partnerina. Pirkko on toiminut asiantuntijana ja neuvonantajatiimeissä yritysten rahoitus-, omistus- ja uudelleenorganisointijärjestelyissä.  Liiketoiminnan HR partnerina hän osallistui useiden eri johtoryhmien työhön sekä Suomessa että myös Pohjoismaisella tasolla. Yhtenäisen johtamiskulttuurin kehittämiseksi Pirkko oli omalla vastuualueellaan luomassa ja käynnistämässä ryhmäcoachingia ja yhteisiä oppimismoduleja hyödyntävää pohjoismaista johtamisen kehittämisohjelmaa 130 esimiehelle. Myös coaching-taitojen ja tiimivalmennuksen hyödyntäminen kehittämisessä ovat lähtöisin jo HR-työn ajoilta.

Koulutus

Koulutus: kauppatieteiden maist. (rahoitus, kansantaloustiede) ja kasvatust. kand. (kasvatustiede, sosiaalipsykologia)

Coach-koulutukset:

Teamcoaching koulutus: Team Coaching International, Team Coaching Intensive 2014, Team Coaching Advanced 2015-2016

Coach-koulutukset (sertifiointi): Johtamistaidon opisto / toteuttajana Coaching Development (UK) Sertified Coach 2009-2010 ja Professional Coach Practioner 2011-2012

Coach-sertifioinnit: ICF (International Coach Federation) ACC alkaen 2011, PCC alkaen 2015, Certified Team Performance Coach (CTPC) 2017

Lisäksi jatkuvaa eri järjestäjien tarjoamaa koulutusta organisaatioiden ja tiimien sekä johtoryhmien kehittämiseen ja coachingiin liittyen, mm. Narrative Coach training (Dr David Drake) 2017-18, Coaching Constellations (John Whittington, London) 6 days, 2018

Boardman: Omistajuus- ja hallitustyöskentely -valmennus 2013

HR Partner Development Program, Nordea 2004-05
Nordea Savings & Wealth Management Leadership Program 2005
Useita rahoitus- ja sijoitusalan koulutuksia, myynnin, neuvottelutaitojen sekä HR-alan valmennuksia aikaisempiin työtehtäviin liittyen

Työkokemus:

2003–2010 Nordea, HR Partner, johtaja, varallisuudenhoidon ja henkivakuutuksen HR, keskeisin saavutus; kahdeksan vuoden aikana liiketoiminnan yhteisen pohjoismaisen toimintamallin tuki HR-näkökulmasta, muutosten jalkauttaminen, uuden HR -toimintamallin vieminen käytäntöön
1995–2002 Nordea (Merita, Merita Nordbanken), Private Banker, asiakasvastuullinen johtaja, asiakashankinta ja asiakassuhteen hoito (yksityishenkilöt, säätiöt) sekä asiakasvastaavana yhteistyö eri tuoteyksiköiden ja muiden sidosryhmien kanssa
1992–1994 Mandatum & Co (corporate finance), Partner, neuvonantaja yritysten omistus- ja rahoitusjärjestelyissä, asiakkaana pääasiassa pörssiyhtiöitä
1989–1992 Suomen Yhdyspankki, osakerahoituksen ja – emissioiden asiantuntija, projektivastaava, johtaja, asiakkaana pörssiyhtiöitä ja listautuvia yhtiöitä sekä joukkovelkakirjarahoituksen hankkijoita
1985–1989 Pankkiiriliike Unitas (SYP), pääomamarkkinoiden asiantuntija, yrityskauppavälittäjä
1984–1985 Postipankki, Valtion Investointirahasto, yritystutkija
1977–1984 Suomen Pankki, asiantuntija, investoinnit ja rahoitus

 

Asiakkaiden kommentointeja löydät täältä


"A good HR leader has developed the innate ability
to see human resources implications in every business issue."