Blogi

Hyvä tyyppi – kompetenssit kohdallaan ?

09.02.2016 18:27
Kirjoittajat: Pirkko Aminoff / Mind Avenue Oy & Mira Kivistö / ConTe Oy

 

Kuinka hyvin organisaatiossanne tunnistetaan, millainen teille kuhunkin tehtävään sopiva ”hyvä tyyppi” on? Organisaatiot osaavat hyvin vaihtelevalla tasolla kertoa, millainen henkilö meille halutaan töihin ja millaisia henkilöitä meillä halutaan kehittää vaativampiin tehtäviin. Jotta voidaan kuvata näitä organisaation menestykselle tärkeitä tekijöitä, niin tarvitaan yhteinen kieli ja näkemys toimintatavoista (ettei näkemys olisi vain esim. yksittäisen rekrytoijan tai esimiehen). Miten erilaisia toimintatapoja voidaan kuvata yhteisellä kielellä? Ja miten voidaan saada käsitys henkilön potentiaalista tietyntyyppiseen tehtävään?

Kokemuksemme mukaan kompetenssiajattelu tarjoaa ratkaisun, jonka avulla voidaan yhdistää sekä organisaatiotasoiset (organizational capabilities) että tehtäväkohtaiset menestystä luovat toimintatavat ja osaamiset. Suomessa kompetenssiajattelua hyödyntävistä työkaluista käytetyin on CEB/SHL Talent Measurement:in Universal Competency Framework (UCF). Sen avulla voidaan määritellä tietyssä tehtävässä tai roolissa menestymisen kannalta keskeisimmät kompetenssit ja arvioida henkilöiden potentiaalia tehtävässä menestymiseen. UCF-viitekehyksessä kompetenssit määritellään joukoksi käyttäytymisiä, joiden avulla halutut tulokset saavutetaan. Kyse ei ole yksittäisistä tiedoista ja taidoista, vaan käyttäytymisestä ja toimintatavoista, jotka yhdistettyinä oikeisiin taitoihin ja tietoon tuottavat tuloksia. Kompetenssien taustalla ovat persoonallisuus, motivaatio, arvot ja kognitiiviset kyvyt. Kyse on siis yksilön potentiaalista toimia tavalla, joka tuottaa halutut tulokset. Malli koostuu 20 kompetenssista, jotka puolestaan muodostuvat 112 alakomponentista.

Missä kaikessa kompetenssien määrittämisestä ja arvioinnista on hyötyä? Kompetenssiajattelu muodostaa johdonmukaisen pohjan kaikille Talent Management -toiminnoille. Rekrytointi- ja valintatilanteiden sekä urapolkujen suunnittelun lisäksi kompetenssiajattelu toimii hyvin kehittämistyössä ja auttaa kohdistamaan kehittämistä strategisesti tärkeille alueille. Kompetenssiajattelua voidaan hyödyntää myös organisaatiokulttuurin kehittämisessä ja sen muuttamisessa sekä strategian implementoinnissa. Esimerkiksi yritysostoissa ja fuusioissa nousee toimintatapojen ja organisaatiokulttuureiden yhtenäistäminen keskeiseksi menestystekijäksi. Kompetenssiviitekehyksen avulla voidaan kuvata tavoiteltavat toimintatavat pohjaksi johtamisen ja henkilöstön kehittämiselle. Myös yhä useammilla aloilla käytettävän Lean-filosofian tuomisessa organisaatioon kannattaa hyödyntää kompetenssiajattelua. Toinen ajankohtainen esimerkki on digitalisuuden tuomat muutokset; mitä ne käytännössä tarkoittavat ja millaisia muutoksia käyttäytymisissä ja toimintatavoissa tarvitaan? Kompetenssiajattelun käyttötarkoituksia ja hyödyntämisalueita on siis lukuisia.

 Kuva: Kompetenssiajattelun hyödyntäminen

Kompetenssiajattelu

 On oikein hyvä hakea ja nimittää vaativiin tehtäviin niitä ”hyviä tyyppejä” – kunhan tiedetään, mitkä kompetenssit tekevät henkilöstä tietylle organisaatiolle hyvän pidemmälläkin tähtäimellä. Kompetenssiviitekehys ja -arvioinnit auttavat selventämään ajatuksia henkilöstön ja organisaatiokulttuurin suhteen; minkälaisia käyttäytymisiä ja toimintatapoja organisaatiossa halutaan (tehtäväkohtaisten vaatimusten lisäksi) ja miten toimimalla siellä menestytään.

Kompetenssien arviointi perustuu persoonallisuusprofiiliin ja siten ammattimaisuus ja kokemus profiilien tulkinnassa sekä niistä käytävissä keskusteluissa on yhtä tärkeää kuin validoidun ja testatun työkalun käyttökin. Kerromme mielellämme lisää kompetenssiajattelusta ja sen monista käyttömahdollisuuksista.

 

 

"Build a high-trust organization and employees will reciprocate by exhibiting a high degree of self-control."