Blogi

Miten tiimicoachingilla ehkäistään siiloutumista?

23.09.2015 19:15

Tiimien kehittämistä keskusteltaessa törmää toisinaan ”siiloutumisen” pelkoon – pelätään, että kehittämällä vahvaa tiimihenkeä, synnytetään samalla omissa poteroissaan viihtyviä, muista eristäytyviä ja itseriittoisia liittoutumia.Tiimien kehittämistä keskusteltaessa törmää toisinaan ”siiloutumisen” pelkoon – pelätään, että kehittämällä vahvaa tiimihenkeä, synnytetään samalla omissa poteroissaan viihtyviä, muista eristäytyviä ja itseriittoisia liittoutumia.
Toisinaan aiheellinen huolen aihe. Kysymys kuuluukin, millainen on sellainen vahva tiimikulttuuri, joka samalla vahvistaa yhteistyötä muiden tiimien kanssa.

Ensinnäkin, on hyvä tiedostaa että organisaatioissa tiimit ovat olemassa, jotta saadaan aikaiseksi tuloksia. Tuloksilla tiimejä yleensä mitataan – joko laadullisilla mittareilla tai määrällisillä. Jotta tiimillä on mahdollisuus saavuttaa tavoitteensa, on tietenkin tärkeää, että kaikilla on kirkkaana mielessä, mihin oman ja yhteisen fokuksen tulee suuntautua. Mitä meiltä odotetaan? Miten tämä tiimi auttaa koko organisaation tavoitteen saavuttamisessa. Tiimillä tulee olla myös riittävät resurssit – sekä määrällisesti että osaamismielessä. On myös tärkeää, että päätöksenteko tiimissä toimii ja kaikki ottavat vastuuta – sekä myös johtajuutta omilla vastuualueillaan.

Edellä mainitut asiat luovat perustan tiimin mahdollisuudelle menestyä. Ne eivät kuitenkaan vielä takaa menestystä. Olennaista on myös se, millainen ilmapiiri ja millaiset toimintatavat tiimissä vallitsevat. Mikä on tiimin kulttuuri, miten tiimi on tottunut tekemään asioita ja mihin suuntaan se kehittää toimintaansa. Tiimejä tutkittaessa on todettu, että nämä viimeksi mainitut seikat ovat niitä, jotka erottavat selkeimmin huipputiimit keskinkertaisista tai alisuoriutuvista tiimeistä. (Viitteet).

Oman kokemukseni perusteella tiimien muutostarpeet ja haasteet liittyvät useammin tiimin toimintatapoihin ja vuorovaikutukseen kuin rakenteellisempiin asioihin. Tosin tavoitteiden kanssa tehdään tiimejä kehitettäessä paljon aivojumppaa myöskin – mutta ei niinkään sen takia, että niitä ei olisi olemassa vaan kyse on usein niiden kommunikoimisesta ja purkamisesta pienempiin osiin ja yksilötasolle. Tiimien tavoitteena on tänä päivänä myös jatkuva uudistuminen ja kehittyminen, minä takia ns. palautekulttuurin synnyttäminen ja ylläpitäminen ovat keskeisessä roolissa vuorovaikutuksessa. Luottamuksen pohjalle rakentuva ratkaisukeskeinen ja palautetta viljelevä tiimikulttuuri luo edellytykset huipputiimeille, joissa jokaisen vahvuudet pääsevät esiin ja joissa hyvän luottamuksen pohjalle on rakentunut välitön ja suora kommunikaatiotapa.

Tiimien kehittämistyö lähtee käytännössä lähes aina liikkeelle nykytilan tiedostamisesta. Nopea ja riittävän tarkka kuva tiimin vahvuuksista ja kehittymisalueista saadaan syntymään esim. Team Diagnostic™ työkalun avulla – tiimin jäsenet vastaavat kyselyyn netin kautta ja tulokset puretaan keskustelevassa tilaisuudessa. Tämän jälkeen voidaankin suuntautua kehittämiseen. Toinen vaihtoehto on haastatella tiimin jäsenet ja muodostaa kuva lähtötilanteesta tämän pohjalta
Mitä menetelmää liikkeelle lähdössä sitten käytetäänkin, on tärkeää ottaa huomioon ja tasapainottaa tavoitteisiin, strategian toteuttamiseen ja vuorovaikutukseen / yhteistyöhön liittyvät tekijät. Ja on hyvä myös muistaa, että ”töissä saa olla kivaa” – menestyville tiimeille on tyypillistä työn ilo ja positiivinen, innostava ilmapiiri.

Nykytilan kartoituksen jälkeen coaching toteutetaan käytännössä sarjana tiimin tapaamisia, joissa on mukana tiimicoach. Ulkopuolisen coachin tehtävänä on auttaa tiimiä tunnistamaan kehitettäviä asioita ja löytämään konkreettisia tapoja edetä kohti tiimin tavoitteita. Tiimin coachaus on omaa osaamista vaativa alue ja edellyttää joustavuutta ja kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa tehokkaasti sekä uskallusta nostaa näkyviin tiimin sokeita pisteitä ja tavoitteita haittaavia toimintatapoja ja uskomuksia.

Johtoryhmien kehittämismuotona tiimicoaching on lisännyt suosiotaan. Tiimicoachingissa aika voidaan käyttää tapaamiskerroilla osallistujille tärkeimpiin asioihin, mikä lisää kiireisten johtajien osallistumismotivaatiota.

Mm. verkostomainen toimintatapa, matriisiorganisaatiot ja digitalisoituminen vaativat kuitenkin yhteistyötä ja ketteryyttä. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että tiimicoachingissa ei keskitytä pelkästään tiimin sisäiseen toimintaan ja hyvään ilmapiiriin, vaan otetaan sidosryhmät huomioon tiimin toiminnan kehittämisessä. On kuitenkin tosiasia, että jos yhteistyö ei suju tiimin sisällä, ei se todennäköisesti suju täysin mutkattomasti tiimistä ulospäinkään. Vahvan tiimikulttuurin omaavista, oman roolinsa organisaation kokonaisuudessa näkevistä tiimeistä muodostuu vahva organisaatiokulttuuri. Siilot eivät synny vahvasta tiimikulttuurista vaan siitä, että kyky nähdä oman tiimin rooli kokonaisuudessa on hukattu. Silloin voidaan ajautua puuhastelemaan ja osaoptimoimaan oman tiimin kesken. Huipputiimit näkevät kuitenkin roolinsa kokonaisuuden osana ja hyödyntävät hyvää sisäistä tiimikulttuuriaan myös vahvasti yhteistyössään tiimistä ulospäin.

"Build a high-trust organization and employees will reciprocate by exhibiting a high degree of self-control."