Rekisteriseloste

MIND AVENUE OY:N UUTISKIRJEREKISTERI

GDPR:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Mind Avenue Oy
LY-tunnus 2368974-4

Puistokatu 9 B 17

00140 HELSINKI

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

pirkko.aminoff@mindavenue.fi

+358 50 3038263

 

REKISTERIN NIMI

Mind Avenue Oy:n uutiskirjerekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Mind Avenue Oy:n uutiskirjeen lähettäminen /markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Mind Avenuen ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, palveluista ja tuotteista.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö on rekisterissä seuraavilla perusteilla:

  • joko hän on ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle tekemällä uutiskirjetilauksen joko verkon kautta tai suoraan Mind Avenue Oy:n edustajalle
  • tai hän on Mind Avenue Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani. Tällöin tietolähde on Mind Avenue Oy:n asiakasrekisteri.

Jokainen voi koska tahansa halutessaan poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse Mind Avenueen.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSE

 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuta kuin rekisteröidyn suostumuksella ja henkilötietolain edellytykset huomioiden.

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

 

Mind Avenue Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä MailChimp –uutiskirje-/sähköpostipalvelua (USA). Tällöin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. MailChimpin tietosuojakäytännön kuvaus löytyy täältä:

 

 

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt Mind Avenue Oy:ssä ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja heidät on perehdytetty tietosuojakäytäntöön ja tietosuojaan liittyvien rekisterien käyttämiseen.  Yhteystiedot säilytetään MailChimpin palvelimella EU:n ulkopuolella (USA).  Heidän yhteenvetonsa tietosuojaan liittyen ( www.mailchimp.com/about/security )

 

Investing in Your Privacy

 

 

**********************

 

 

Yhteenveto Mind Avenue Oy:n yleisestä tietosuojakäytännöstä

 

Käsittelemme tietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Pidämme tiedot täysin luottamuksellisina ja säilytämme niitä turvallisesti.

 

Keräämme ja käsittelemme vain asianmukaista ja tarkoitukseen liittyvää tietoa ja keräämme sitä vain tarpeellisen määrän. Päivitämme tietoja tarpeen mukaan. Poistamme epätarkat ja mahdollisesti virheelliset tiedot. Säilytämme tietoja muodossa, jossa rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

 


"Those with growth mindset found success in doing their best, in learning and improving. And this is exactly what we find in the champions."