People-toiminnot ja Mentorcoaching

HR- /People-toimintojen tuki

Henkilöstötoimintoja on jo pitkään kehitetty hallintoa pyörittävistä yksiköistä liiketoiminnan strategisiksi kumppaneiksi ja edelleen kulttuurin ja työntekijäkokemuksen kehittämisen toimijoiksi. Samoin datan hyödyntäminen on tullut tärkeäksi osaksi People-toimintoja. Tämän kehityksen myötä henkilöstötoiminnot pitävät sisällään hyvin erilaisia rooleja. Näissä rooleissa vaadittavan osaamisen tunnistaminen on tärkeää tavoitteiden saavuttamisen ja tehokkaan toiminnan kannalta.

Yksi tärkeimpiä People-toimintojen rooleista on tukea johtamisen ja kulttuurin transformaatiota. Vähintään yhtä tärkeää on varmistaa tulevaisuuden parhaiden osaajien löytäminen ja kehittäminen organisaation sisällä. Henkilöstöstrategia tai People-toimintojen toimintasuunnitelma lähtee aina organisaation visiosta, tavoitteista tai business-strategiasta. A

Voimme tukea ja coachata mm. seuraavissa:

  • People-strategian / toimintasuunnitelman luominen
  • HR:n / People-toiminnon eri rooleissa tarvittavien kompetenssien arvioiminen ja kehittäminen
  • HR-johdon ja -asiantuntijoiden yksilö-, tiimi- ja ryhmäcoaching 
  • HR Partnereiden / People Partnereiden valmennukset
  • Mentorointi

Ota yhteyttä, niin keskustellaan ratkaisuista

Mentor-coaching & coaching-kompetenssien koulutus

Pirkko Aminoff tekee mentor-coachingia ICF:n (International Coach Federation) sertifiointeja varten. Mentor-coachingin tarkoituksena on valmistaa coaching-koulutuksen käyneitä ICF:n coach sertifiointeihin. Mentor-coaching voidaan toteuttaa sekä one-to-one periaatteella että ryhmässä. Ryhmätoteutuksessakin täytyy minimi 10 tunnista olla vähintään 3 tuntia henkilökohtaista mentor-coachingia.

Valmennamme coaching-taidoissa esimerkiksi HR-ammattilaisia, esimiehiä tai asiantuntijoita.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut keskustelemaan mentor-coachingin tai coaching-taitojen valmennuksen toteutuksesta.

Ajanvaraus

Varaa 15 tai 30 min puhelinpalaveri (Pirkko Aminoff) – keskustellaan lähemmin tilanteestanne ja coaching- / valmennustarpeistanne.

Palaveriajan varaus

tai lähetä sähköpostia, niin otan yhteyttä pirkko.aminoff@mindavenue.fi


"Through ensuring talent, HR enters the business game;
through building organization, HR wins the business game. "