Tiimicoaching ja ryhmäcoaching

Tiimicoaching on tie haluttuun kulttuuriin

Tiimicoaching on tehokasta ja luottamusta lisäävää – siinä osallistetaan koko tiimi, opitaan ja kehitytään yhdessä. Tiimejä kehittämällä voidaan luoda tavoitteellisesti uutta kulttuuria koko organisaatioon. Lue artikkeli Googlen tiimitutkimuksesta.

Useiden kyselytutkimusten mukaan tiimicoachingin suosio on vahvassa nousussa organisaatioissa. Henley Business Schoolin vuonna 2014 tekemän kyselytutkimuksen mukaan organisaatioiden suunnittelemista kehittämismenetelmistä tiimicoaching sai toiseksi eniten mainintoja (55 % vastaajaorganisaatioista aikoi käyttää) heti yksilöcoachingin jälkeen (83 % suunnitteli käyttävänsä).

Verkottuneet tiimit – tulevaisuuden organisaatioiden ydin

Digitalisoituvassa maailmassa verkottuneet tiimit ovat ytimessä. Yhä yleisempää on, että kuulutaan moniin eri tiimeihin. Tiimejä muodostetaan nopealla vauhdilla ja niiltä odotetaan tuloksia tehokkaasti. Tiimien on hyvä alusta lähtien tunnistaa omat vahvuutensa sekä mahdolliset tehokkuutta ja sujuvaa yhteistyötä haittaavat esteet. Jatkuvasti oppiva ja kehittyvä tiimi on paras tiimi.

Tiimit ovat olemassa tulosten aikaansaamiseksi; niillä on yleensä aina jokin tehtävä ja tarkoitus. On tärkeää, että tiimiä kehitettäessä kiinnitetään tasapuolisesti huomiota sekä tiimin tuottavuutta että sen toimintatapoja ja positiivista ilmapiiriä kuvaaviin tekijöihin.

Tiimicoaching sopii erilaisten tiimien kehittämiseen:

  • Johtoryhmät
  • Linjaorganisaation tiimit, matriisitiimit, projektitiimit
  • Hallitukset

Pirkko Aminoff on sertifioitu Team Performance Coach (CTPC) ja hänellä on käytettävissä tiimicoachingin aloitukseen Team Coaching Internationalin kehittämää ainutlaatuinen Team Diagnostic™ kysely, joka on olemassa yli 20 kielellä. Team Diagnostic keskittyy tarkastelemaan tiimin kulttuuria ja tiimissä vallitsevia toimintatapoja ja uskomuksia. Team Diagnostic™–kyselyn avulla saadaan tiimin kehitysprosessi käyntiin tehokkaasti, koska kysely tuo näkyville tiimin vahvuudet ja kehittämisalueet.

kaavio

Kun halutaan käsitellä tiimin jäsenten erilaisuutta, sen hyödyntämistä ja vaikutuksia tiimissä, voidaan käyttää esimerkiksi Workplace Big Five persoonallisuusprofiileja, MBTI:ta, wopia tai SHL:n työkaluja. Näitä voidaan käyttää sekä Team Diagnostic -lähestymistavan rinnalla että erikseen. Tavoitteidenne mukaan voimme arvioida yhdessä, mikä lähestymistapa on paras tiimin kehittämiseen. Mitä muutoksia toivoisit tiimisi toimintaan? Miten tiimisi voisi hyödyntää vahvuuksiaan vielä paremmin? 

Tiimien kehittämisessä työkalujen käyttö on usein hyödyllistä ja tehokkuutta lisäävää, mutta ei välttämätöntä.

Lue lisää tiimicoachingista.

Projektitiimien coaching

Edellä kuvattu Team Diagnostic™ kysely soveltuu hyvin myös projektitiimien kehittämiseen ja tehokkaan käynnistysvaiheen tukemiseen.

Ryhmäcoaching – oppimista ja jakamista

Ryhmäcoachingiin osallistujia yhdistää esimerkiksi samanlainen rooli (johtaja/ esimies / projektinvetäjä /asiantuntija) tai samat tavoitteet (uramuutokset /coaching-taitojen kehittäminen jne.).

Onnistuneessa ryhmäcoachingissa käsitellään kaikkia osallistujia motivoivaa teemaa:

  • Saman organisaation jäsenten sparraus ja vertaistuki (esimiehet tai muu ryhmä) organisaation muutostilanteissa tai johtamisen kehittämishankkeissa
  • Sparraus ja oppiminen muiden samaa työtä, eri organisaatiossa tekevien kanssa (esim. toimitusjohtajat, johtoryhmäläiset, HR-ammattilaiset, viestinnän ammattilaiset jne).
  • Coachingin harjoittelu pareina teemoja käsiteltäessä voi olla osa ryhmäcoachingia.

Ryhmäcoaching osoittautuu usein hyvin energisoivaksi kokemukseksi osallistujille – kokemusten jakaminen ja muiden kanssa yhdessä oppiminen lisäävät motivaatiota omaan kasvuun ja kehittymiseen.

Ajanvaraus

Varaa 15 tai 30 min puhelinpalaveri (Pirkko Aminoff) – keskustellaan lähemmin tilanteestanne ja coaching- / valmennustarpeistanne.

Palaveriajan varaus

tai lähetä sähköpostia, niin otan yhteyttä pirkko.aminoff@mindavenue.fi


"Teamwork is not a virtue. It is a choice – and a strategic one."